Cenník

Poplatok za opatrovanie dieťaťa uhrádza rodič vždy do 28. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac, pričom suma za celodennú stravu bude v prípade neprítomnosti dieťaťa odpočítaná v ďalšom nasledujúcom mesiaci z mesačného poplatku za stravu. Školné nie je vratné a to z dôvodu, že v prípade plného stavu detí, má dieťa rezervované miesto, všetky služby a starostlivosť na celý kalendárny mesiac, ktorý má zaplatený, preto ďalšie dieťa neprijmeme.

Za dieťa umiestnené v našom zariadení si môže zákonný zástupca uplatniť podľa zákona č. 561/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 € na mesiac. Príspevok priznáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Viac o štátnom príspevku čítajte TU.

Konečná cena za opatrovanie dieťaťa sa stanoví po osobnom dohovore so zákonnými zástupcami.