Denný režim

Mladšie batoľatá


06:00 - 08:15
Príjem detí, zdravotný filter (informácie o zdravotnom stave dieťaťa), hry a hrové činnosti podľa priania a predstáv detí – navodené, priamo i nepriamo usmernené.

08:15 - 08:30
Osobná hygiena, príprava na desiatu.

08:30 - 09:45
Desiata - mladšie batoľatá sú kŕmené, činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena po stolovaní.

09:45 - 10:30
Spánok podľa návyku.

10:30 - 11:00
Výchovné zamestnanie, učenie sa formou hier, pohybové aktivity, pobyt na vzduchu podľa počasia.

11:00 - 11:20
Osobná hygiena, príprava na obed.

11:20 - 12:00
Obed, mladšie batoľatá sú kŕmené, pestovanie návyku na správne samostatné stolovanie, hygiena po obede.

12:00 - 14:00
Popoludňajší spánok.

14:00 - 14:30
Osobná hygiena, príprava na olovrant.

14:30 - 15:00
Olovrant.

15:00 - 17:00
Voľné hry, relaxačné a pohybové aktivity, pobyt vonku (podľa počasia), odovzdávanie detí rodičom.

Staršie batoľatá06:00 - 08:30
Príjem detí, zdravotný filter (informácie o zdravotnom stave dieťaťa), hry a hrové činnosti podľa priania a predstáv detí – navodené, priamo i nepriamo usmernené.

08:30 - 08:45
Osobná hygiena, príprava na desiatu.

08:45 - 09:00
Desiata návyk na správne samostatné stolovanie.

09:00 - 11:00
Výchovné zamestnanie, učenie sa formou hier, pohybové aktivity, didaktické hry, pobyt vonku (podľa počasia).

11:00 - 11:20
Osobná hygiena, príprava k obedu.

11:20 - 12:00
Obed, návyk na správne samostatné stolovanie.

12:00 - 14:00
Popoludňajší spánok.

14:00 - 14:30
Osobná hygiena, príprava na olovrant.

14:30 - 15:00
Olovrant.

15:00 - 17:00
Voľné hry, relaxačné a pohybové aktivity, pobyt vonku (podľa počasia), odovzdávanie detí rodičom.