Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok detských jaslí a materského centra Húsenička

Detské jasle a materské centrum Húsenička je zariadenie, ktoré zabezpečuje starostlivosť v čase denného pobytu detí vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov, ktoré sú zdravotne spôsobilé, neprejavujú príznaky akútneho ochorenia a nemajú ani žiadne karanténne opatrenia.

Poskytujeme komplexnú dennú starostlivosť a opateru a kompletný výchovno - vzdelávací program. Napomáhame tak rodičom pri ich návrate do práce alebo pri štúdiu.

Starostlivosť o deti je zabezpečená odborným a kvalifikovaným personálom zdravotných sestier a pedagogických pracovníkov, ktorí výchovno – opatrovateľskou činnosťou zaručujú správny duševný a telesný vývoj dieťaťa.

Požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania, pitný režim, činnosti vedúce k výchove, vzdelávaniu a rozvoju zdravého telesného a duševného vývoja dieťaťa, zohľadňujú osobitosti jednotlivých vekových skupín detí.

Denný režim, výchovno - vzdelávacie činnosti sú organizované s prihliadnutím na vek, stupeň psychosomatického vývoja dieťaťa a jeho zdravotný stav tak, aby podporovali, upevňovali a rozvíjali jeho duševné a telesné zdravie.

Jasličky sú zriadené v objekte polyfunkčného domu so záhradou. Celý objekt je uzatvorený a vybavený bezpečnostným systémom. Záhrada je oplotená s vybudovaným detským ihriskom a pieskoviskom.

Funkčné rozdelenie miestností

Deti sú rozdelené do dvoch skupín - mladšie batoľatá od 6 mesiacov do 18 mesiacov, staršie batoľatá od 19 mesiacov do 4 rokov.

Mladšie batoľatá majú herňu, ktorá je určenú na hranie, výchovné procesy a samostatnú spálňu, ktorá má prirodzené vetranie a postieľky označené menom dieťaťa.

Staršie batoľatá majú herňu, ktorej časť je určená na hranie, výchovné procesy a časť na spanie.

Hygienické zariadenie je vybavené detskými umývadlami a detskými toaletami, vešiačikmi na uteráčiky (podľa potreby sa používajú nočníky). Každé dieťa má svoje hygienické potreby (hrebeň, uterák, krém).

Šatňa je vybavená skrinkami pre uloženie vecí detí a prebaľovacím stolom. Každé dieťa má svoju skrinku označenú značkou a menom.

Stravu a pitný režim pripravuje a vydáva zamestnanec na to určený. Jedálny lístok je k dispozícií rodičom na nástenke v šatni a na internetovej stránke.

Objekt má pitnú vodu z verejného zdroja.

Celé priestory si môžete prezrieť virtuálne TU.

Pobyt vonku

Pobyt vonku sa prispôsobuje počasiu. Pobyt v záhrade je vždy pod dozorom sestier a pedagogických pracovníkov. Deti sa hrajú na pieskovisku s hračkami, organizujú sa pre ne rôzne hry a pohybové aktivity.

Upratovanie objektu

Upratovanie objektu je zabezpečené v zmysle hygienických predpisov a v súlade s prevádzkovým poriadkom.

Kapacita jasličiek

Plná kapacita jasličiek je 20 detí v dennej starostlivosti.

Prevádzková doba

Prevádzková doba jaslí je od 06:00 hod. do 17:00 hod. počas pracovných dní.
Počas štátnych a cirkevných sviatkov a v čase od 24.decembra do 06.januára je zariadenie mimo prevádzky.
Celé znenie Prevádzkového poriadku je k dispozícii v zariadení na nástenke.