Ako prihlásiť dieťa do jasiel

Ak ste sa rozhodli zapísať Vaše dieťa do nášho zariadenia, pošlite túto vyplnenú prihlášku na adresu husenicka@husenicka.sk.

Ak sa neviete rozhodnúť, či zveriť svoje dieťa práve do našej starostlivosti, príďte nás osobne navštíviť. Radi Vás uvítame ktorýkoľvek pracovný deň po dohovore na telefónnom čísle +421 915 716 817.

Ku zápisu prosíme priniesť

  • kópiu Preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia
  • písomné vyjadrenie o tom, kto môže dieťa zo zariadenia vyzdvihnúť (meno, priezvisko, vzťah k dieťaťu)
  • potvrdenie od detského lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať detské kolektívne zariadenie

Pri zápise uzatvoríme riadnu Dohodu o opatrovaní dieťaťa.

Adaptačná doba

Po zápise dieťaťa je vhodné dohodnúť si návštevy zariadenia na 1-2 hodiny v priebehu dňa. Táto doba je dôležitá pre adaptáciu dieťaťa na nové prostredie a personál. Dĺžka adaptačnej doby je prispôsobená potrebám dieťaťa, nepresahuje však 2 týždne.